Poljoprivredno poduzeće Ivanec d.o.o.

Trg hrvatskih Ivanovaca 10
42240 Ivanec

Direktor: 042/781-150
Komercijala: 042/781-151
Proizvodnja: 042/781-153
Računovodstvo i financije: 042/781-152
Telefaks: 042/781-332

Žiro račun: 2391004-1100010049
OIB: 35861469799


Poljoprivredna zadruga Ivanec

Trg hrvatskih Ivanovaca 10
42240 Ivanec

Upravitelj: 042/781-153
Komercijala: 042/781-151
Proizvodnja: 042/781-153
Računovodstvo i financije: 042/781-152
Telefaks: 042/781-332

OIB: 40146951579
Žiro račun: 2360000-1101744519