Poljoprivredno poduzeće Ivanec

Djelatnost tvrtke je I i II faza tova junadi u vlastitom tovilištu u Maruševcu te kod kooperanata na području krapinsko-zagorske, varaždinske, međimurske, koprivničko-križevačke te bjelovarsko-bilogorske županije. Tovi se oko 400-500 teladi te oko 1500 junadi u turnusu. Prodajemo bikove, juneće polovice te milaneza u Italiju.

Tvrtka se bavi veleprodajom i maloprodajom poljoprivrednog repromaterijala te prehranmbenih artikala, a ukupno raspolaže sa 17 prodavaonica na području Varaždinske županije.

Tvrtka se također bavi i iznajmljivanjem poslovnih prostora u upravnoj zgradi u centru Ivanca.