Poljoprivredno poduzeće Ivanec

Djelatnost tvrtke je I i II faza tova junadi u vlastitom tovilištu u Maruševcu te kod kooperanata na području Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke te Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Tovi se oko 400-500 teladi te oko 1500 junadi u turnusu. Prodajemo bikove, juneće polovice te milaneza u Italiju.

Tvrtka se bavi veleprodajom i maloprodajom poljoprivrednog repromaterijala te prehranmbenih artikala, a ukupno raspolaže sa 17 prodavaonica na području Varaždinske županije.

Tvrtka se također bavi i iznajmljivanjem poslovnih prostora u upravnoj zgradi u centru Ivanca.